PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal
 

PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal se narodil v předvečer půstu Esteřina roku 5728 (12. března 1968) v Plzni. Tamtéž o osmnáct let později odmaturoval na tehdejší Střední ekonomické škole, a odešel do Brna studovat lesnickou fakultu. Po jejím absolutoriu (1990) pracoval krátce jako hajný v Plané u Mariánských Lázní, poté v mnoha různých zaměstnáních jako zásobovač, státní úředník, zeměměřič, správce povodí atd. Roku 1991 začal studovat finštinu, nejprve jako samouk, od podzimu 1998 již jako řádný student pražské filozofické fakulty. Ve své diplomové práci zkoumal názvy rostlin ve finských nářečích, a v zimě 2004 složil státní rigorózní zkoušku.

Od podzimu 2002 se v Muzeu Českého lesa v Tachově věnuje dokumentaci a výzkumu hebrejské epigrafiky a záchraně židovských památek, zejména hřbitovů. Dosud podrobně zdokumentoval 7 českých židovských hřbitovů, je autorem 15 titulů (dokumentačních prací i dalších článků a příspěvků) a řady přednášek na toto téma. Podílí se na mapové dokumentaci židovských hřbitovů v ČR (ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze), na výzkumu židovského hřbitova Szczebrzeszyn (východní Polsko, spolu s prof. Hüttenmeisterem z univerzity v Tübingen) a židovských hřbitovů ve Finsku (ve spolupráci s Finskou kulturní nadací a Židovskou obcí v Helsinkách).

Jeho velkou láskou zůstala příroda a studium jazyků (kromě nepostradatelné hebrejštiny a již zmíněné finštiny také němčina, francouzština, estonština a téměř zaniklá livonština). Je ženatý a má dva syny.

 

    Výběrová bibliografie:

    (zredukovány byly zejména publikace týkající se finštiny a nordistiky)

·        Lidové názvy rostlin na území obce Korpilahti, diplomová práce, FF UK Praha 2003.

·        Slovníček odborných přírodovědeckých výrazů, finsko-český a česko-finský, vlastní náklad, Tachov 2003.

·        Kansankieliset kasvinnimet Korpilhden kunnan alueella. Pro  gradu. Lyhennelty  suomennos, rigorózní práce, FF UK Praha 2004.

·        Suomi-tšekki ja tšekki-suomi luonnontieteellinen sanakirja. Finsko-český a česko-finský přírodovědný slovník, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2004.

·        Seim lw tvrbqh-tib. Židovský hřbitov Stříbro. Výsledky  výzkumu  a podrobná  dokumentace, Muzeum Českého lesa, Tachov 2004 (nepublikovaná výzkumná zpráva).

·        Ludauwiin lw tvrbqh-tib. Židovský hřbitov Stráž.  Výsledky  výzkumu  a podrobná  dokumentace, Muzeum Českého lesa Tachov, 2004 (nepublikovaná výzkumná zpráva).

·        K výzkumu židovských památek na Tachovsku, in: Sborník Muzea Českého lesa 29, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2004, s. 38-48.

·        Ziwrvq lw tvrbqh-tib. Židovský hřbitov Kořen. Výsledky  výzkumu  a podrobná dokumentace, Muzeum Českého lesa, Tachov 2004 (nepublikovaná zpráva; vedoucí autorského kolektivu).

·        Zuq zvlim. Příruční slovník česko-hebrejský, vlastní náklad, Tachov 2004.

·        Ivwrvp lw tvrbqh-tib. Židovský hřbitov Pořejov. Výsledky  výzkumu  a podrobná  dokumentace, Muzeum Českého lesa, Tachov 2005 (nepublikovaná výzkumná zpráva).

·        Židovské osídlení, in: Český les – příroda, historie, život, Baset, Praha 2005, s. 327-332.

·        Gnisiivvw lw tvrbqh-tib. Židovský hřbitov Svojšín. Výsledky  výzkumu  a podrobná  dokumentace, Muzeum Českého lesa, Tachov 2006 (nepublikovaná výzkumná zpráva).

·        Židovské hřbitovy Tachov, Muzeum Českého lesa, Tachov 2006.

·        Záchrana a výzkum židovských památek na Tachovsku, Věstník Asociace muzeí a galerií ČR  2006, č. 1, s. 5-6.

 
Přednáška:
Výzkum a obnova židovských památek na Tachovsku

(4. dubna 2007 v 16 hodin)

Český les je unikátní oblastí co do hustoty židovských obcí. Samostatné židovské obce zde existovaly i ve velmi malých vsích a osadách. S tím souvisí i neobvyklá hustota židovských památek. Jen židovských hřbitovů je v okrese Tachov 13, z toho 8 v západní polovině okresu. Ostatní židovské nemovité památky jsou dochovány většinou jen fragmentárně. Muzeum Českého lesa v Tachově organizuje od roku 2002 rozsáhlý program výzkumu, dokumentace a záchrany židovských hřbitovů. Práce je rozdělena do několika fází, z nichž první je téměř vždy záchrana a rekonstrukce zanedbaného hřbitova.