Letní škola Historické dílny

Historická dílna

     Historická dílna usiluje o svoji letní školu, tedy několikadenní intenzivní workshop, při němž by se účastníci pod vedením zkušených historiků zdokonalovali v práci s historickými prameny, kriticky promýšleli jejich interpretaci a diskutovali nad dosavadní literaturou k danému tématu. Realizace letní školy závisí jednak na získané finanční podpoře, ale také a zejména na zájmu studentů a dalších případných účastníků.

 

  • Připravovaná Letní škola

  • Uskutečněné Letní školy

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři