Mistrovské lekce

Historická dílna

    Mistrovské lekce jsou semináře, jejichž zaměření a náplň je v podstatě totožná se základní řadou, ovšem jejich hosty jsou respektované přední osobnosti historického oboru, které již zpravidla dosáhly nejvyšších akademických titulů a jejich biografie čítá desítky či stovky položek. I tito vzácní hosté jsou žádáni o příspěvek koncipovaný spíše problémově, heuristicky a metodologicky, i po jejich přednášce se otevřeně diskutuje. Řada mistrovských lekcí byla zahájena na podzim roku 2006, předpokládáme jejich konání jednou či dvakrát do semestru. Vzhledem k značně nabitému časovému rozvrhu zvaných hostů nelze stanovit pravidelnost těchto seminářů, pozvánky se rozesílají na každý z nich zvlášť.

 

 

 

 

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři