Scamna super Misam

Historická dílna

V roce 2008 je projekt Historická dílna rozšířen o jednodenní studentskou konferenci „Scamna super Misam“ (název je odvozen od školní budovy nad řekou Mží, v níž sídlí katedra historie). Na této konferenci, konané jednou za dva roky, budou samotnými autory z řad studentů a čerstvých absolventů studia dějepisu představeny kvalitní seminární, bakalářské a diplomové práce, které v uplynulých dvou letech vznikly. Výběr těchto prací provádí nezávislá komise odborníků z univerzitních i neuniverzitních pracovišť. Příspěvky z konference jsou publikovány ve stejnojmenném sborníku.

 

 

 

 

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři