Organizační zajištění

Historická dílna

 


       PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Odborný asistent na katedře historie FPE ZČU (2003-2010) a katedře německého jazyka (od října roku 2010); iniciátor, garant a hlavní organizátor Historické dílny; vybírá a zve hosty, uvádí jednotlivé semináře, shání a přerozděluje peníze, zadává úkoly ostatním.
Kontakt: jstoces@khi.zcu.cz

 

     PhDr. Milada Krausová, Ph. D.
Odborná asistentka na katedře historie FPE ZČU; členka redakční rady sborníku Scamna super Misam; překládá potřebné texty z a do němčiny.
Kontakt: mkrausov@khi.zcu.cz

 

     Mgr. Eva Mušková

Odborná asistentka na katedře historie FPE ZČU; zajišťuje jazykové korektury a podílí se (zejména se svým Citroënem C3) na organizačním zajištění seminářů.

 

      PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

Bývalý ředitel Státního oblastního archivu v Plzni; člen redakční rady sborníku Scamna super Misam.

Kontakt: VladimirBystricky@seznam.cz

 

      Mgr. Tomáš Bernhardt

Historik Západočeského muzea v Plzni; člen redakční rady sborníku Scamna super Misam; dělá sazbu a předtiskovou úpravu všech sborníků.

Kontakt: tbeno@zcm.cz

 

      Mgr. Lenka Špačková
Absolventka kombinace dějepis-čeština, externí vyučující na katedře historie FPE ZČU; rozesílá pozvánky, rozvěšuje plakáty, pomáhá při organizaci jednotlivých akcí, zajišťuje distribuci sborníků.

Kontakt: lena.spackova@seznam.cz
 

      Mgr. Štěpánka Karlová
Absolventka kombinace dějepis-angličtina, doktorandka Ústavu českých dějin FF UK Praha; redaktorka sborníků Historická dílna a Scamna super Misam (ověřování a dohledávání údajů, věcná správnost).
Kontakt: xstepanka@seznam.cz
 

      Mgr. Veronika Lišková
Absolventka kombinace dějepis-čeština; redaktorka a jazyková korektorka sborníku Historická dílna.
Kontakt: verca.liskova@seznam.cz

 

      Mgr. Jakub Krček

Absolvent kombinace dějepis-čeština, externí vyučující na katedře historie FPE ZČU; redaktor sborníku Scamna super Misam a těchto webových stránek.

Kontakt: jakub.krcek@email.cz

 

      Bc. Barbora Tomanová

Studentka navazujícího magisterského studia, kombinace dějepis –občanská výchova; redaktorka sborníku Historická dílna; výpomoc při organizačním zajištění.

Kontakt: barborka.tom@gmail.com

 

      Mgr. Jana Krejčí
Absolventka kombinace dějepis-výtvarná výchova; výtvarné zpracování plakátů, obálek sborníků a těchto webových stránek.
Kontakt: jana67@atlas.cz

 

      Pavlína Jáchimová

Studentka vizuální kultury; výtvarné zpracování plakátů k mimořádným akcím, novoročenky apod.

Kontakt: JPajda@seznam.cz

 

      Christine Sedláková

Studentka sociální práce; překlady resumé článků ve sbornících do němčiny.

Kontakt: tine.schabacker@yahoo.de

 

Dřívější spolupracovníci Historické dílny:

 

      Mgr. Pavel Martínek
Bývalý student kombinace dějepis-čeština, dnes učí na ZŠ Holýšov; připravoval učebnu do seminární podoby, zajišťoval techniku k promítání.

   

      Mgr. Karolína Košařová

Absolventka kombinace dějepis-angličtina; první pomocnice, která musela zvládnout všechno (rozesílat pozvánky, vyvěšovat plakáty, připravovat učebnu apod.).

 

       Bc. Lucie Reháková

Absolventka bakalářského oboru Historie se zaměřením na vzdělávání. Rozvěšovala plakáty, pomáhala při organizaci jednotlivých akcí a zajišťovala distribuci sborníků.

 

       Mgr. Andrea Gibalová

Absolventka kombinace dějepis-čeština; redaktorka sborníku Scamna super Misam I.

 

       Pavel Filip
Student kombinace dějepis-výtvarná výchova; tvůrce novoročenky 2007 a 2008.

 

       Mgr. Monika Němčáková

Absolventka studijní aprobace dějepis-angličtina; překlady resumé článků ve sborníku Scamna super Misam I do angličtiny.

 

      Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře filozofie FF ZČU;  překlady resumé článků ve sborníku Scamna super Misam I do angličtiny.

 

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři