Partneři

Historická dílna
  • ZČU - finanční podpora projektu (program Partner 2005, 2009), správa rozvojových programů MŠMT (2006-2008), účetnictví apod.

  • FPE ZČU - podpora zapojených studentů prostřednictvím mimořádných stipendií (2009)

  • MŠMT - finanční podpora v letech 2006-2008 v rámci rozvojových programů na ZČU (programy Praxe, Interstud)

  • ZČM - pravidelně vyvěšuje plakáty Historické dílny ve svých vitrínách; její zaměstnanec Mgr. Tomáš Bernard je zapojen do projektu

  • Studio Um - tiskne se slevou naše plakáty a sborníky

  • HiU AV ČR - pravidelně zdarma přenechává svojí knižní produkci

  • Magistrát města Plzně - finanční podpora v letech 2008-2009 (program Plzeň - univerzitní město)

  • Vzdělávací nadace Jana Husa - finanční podpora v roce 2010

  • MK ČR - finanční podpora v letech 2012-2014 v rámci projektu NAKI "Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje"

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři