Publikace

Historická dílna

       Od roku 2006 se snažíme vydávat sborníky příspěvků přednesených v předchozím roce v základní řadě seminářů Historické dílny a v Mistrovských lekcích. Rovněž z každé konference Scamna super Misam chceme publikovat  sborník pod stejným názvem. Dosud vyšlé sborníky byly distribuovány bezplatně vybraným institucím a dalším zájemcům, kteří o ně písemně požádali. Objednávky vyřizuje Lenka Špačková.

 

 

 

 

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři