Scamna  Super  Misam  1

 

 

Konference studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU

 21. listopadu 2008 od 9.30 hodin

v seminární místnosti č. 205 (za sekretariátem katedry)

Plzeň, Veleslavínova 42

 

 Program:

  9.30  Zahájení (Jiří Stočes)
  9.45  Kateřina Sankotová: Dudák Švanda a jeho následovníci
10.15  Pavel Taušek: Dějiny věznice Bory do roku 1939


(10.45-11.00 přestávka)

11.00  Eva Junková: Spolkový život ve Stříbře v 19. a 20. století
11.30  Radek Jansa: Jan Falář – příběh jednotlivce na pozadí dějin čs. legií v Rusku


(12.00-13.15 přestávka na oběd)

13.15  Monika Zettlová: Rok 1968 na Karlovarsku
13.45  Vladislav Janouškovec: Dějiny Západočeské univerzity v Plzni


(14.15-14.30 přestávka)

14.30   Štěpánka Karlová: Plzeňský špitál sv. Máří Magdaleny ve středověku

15.00   Pavla Špirková: Trojánská kronika v názorech badatelů
15.50   Andrea Gibalová: Jindřichohradecké gymnázium v letech 1594-1773

(15.40-16.00 přestávka)

16.00   Milan Jenč: Jan a Matěj Tannerové – muži ve stínu
16.20   Jakub Krček: Zrušení kladrubského kláštera
16.40   Karolína Mitísková: Milevsko za druhé světové války
17.20   Zakončení konference (Jiří Stočes)

 

Uvedené časy jsou orientační a zahrnují i diskusi k příspěvku. Změna programu vyhrazena.

 

K účasti na konferenci srdečně zveme stávající i bývalé studenty, ale i odbornou a zainteresovanou laickou veřejnost (třeba i pouze na část programu). Během konference bude možné si objednat konferenční sborník.

 

Akce je součástí projektu Historická dílna.

Finančně byla podpořena Magistrátem města Plzně (grant Plzeň – univerzitní město 2008), rektorátem ZČU (rozvojový program Manager) a vedením Fakulty pedagogické ZČU (stipendijní fond).