Základní řada seminářů

Historická dílna

     Semináře Historické dílny se konají pravidelně první středu v měsících univerzitní výuky od 16 hodin. Pro tato setkání je příznačné, že jako hosté jsou zváni především mladí erudovaní historikové a historičky jak z předních badatelských pracovišť z celé ČR i zahraničí, tak z regionálních institucí. Výběr témat přitom usiluje o co největší tematickou různorodost - střídají se témata z regionálních, národních i obecných dějin všech historických období, rovněž se nebráníme přesahům do jiných vědeckých disciplín. Všechna tato setkání jsou pojata jako workshop, který má nechat posluchače nahlédnout do „historické dílny“ referenta, velký důraz je kladen na metody výzkumu, prameny a literaturu, úskalí zpracování apod. Přednáška i diskuse jsou ryze pracovní a velmi neformální, jakékoli dotazy a připomínky z řad posluchačů jsou vítány.

 

 

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři